đăng ký đại lý

·bấm vào đâyvào trang đăng ký đại lý, sau khi điền thông tin rồi nhấp vào "đăng ký" ;

Lời nhắc: Vui lòng điền đúng thông tin thật của bạn để thanh toán tiền hoa hồng cho bạn.

Sau khi đăng ký thành công, vui lòng kiên nhẫn chờ đợi, chúng tôi sẽ xét duyệt thông tin của bạn và liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất. Sau khi xét duyệt thông qua bạn có thể vào trang trung tâm quản lý đại lý